Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Signalen till ”Ny epok” – eller fest i vemodets och sorgens tecken…

Signalen till ”Ny epok” – eller fest i vemodets och sorgens tecken…

I och med festligheterna i den nya sporthallen fredagen 25 november 1977 sattes punkt för den gamla industrins fortlevnad.

Vikmanshyttefesten, så titulerades sammankomsten – samlade en stor skara anställda med anhöriga. Omkring 400 personer deltog, en del veteraner fick utmärkelser, andra fick nöja sig med närvaro och en bit mat. Och så underhållning som leddes av platschefen Tage Nordström och el-ingenjören Erik Lindblom.

Stora-chefen Erik Sundblad höll avskedstalet. Han målade upp en ljus framtidsversion för verksamheten i Vikmanshyttan. För det gamla bruket hade en framtid, med nytt innehåll och inriktning – det menade disponenten bestämt.

Förutsättningarna för en trivsam samvaro var naturligtvis inte de bästa. I ärlighetens namn ska sägas att tillställningar med dylik avskedskaraktär aldrig är särskilt minnesvärda.

Och så framtiden då? Inte blev den förstås som Stora-chefen trodde, bra mycket annorlunda i stället – kort sagt!