Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Person- & industrihistoria av annorlunda slag – tack vare ett kom-i-håg utöver det vanliga

Person- & industrihistoria av annorlunda slag – tack vare ett kom-i-håg utöver det vanliga

Eskil Elg

Eskil Elg

Vi vill göra en speciell dokumentation från jobbet på Bruket. Huvudrollsinnehavaren är 91-årige (2012) före detta ”stålmannen” Eskil Elg. Flera elgska egenskaper kan noteras – som yrkeskunskap och dito stolthet, ett stort idrottsintresse och genuin vänskap i släktens och bekantas lag.

På äldre dagar kommer kom-i-håget till sin fulla rätt. Eskil är en baddare att minnas – vi ska strax visa exempel på detta. Och så har den dominerande fritidssysselsättningen på gamla dagar – förutom friluftsliv i olika former – blivit släktforskning. En av de viktiga ingredienserna i det här sammanhanget är att erinras sig sånt som flytt. Både stort och smått!

Så till det utlovade kom-i-håget. Det handlar om hans en gång arbete i varmvalsverket. Att kunna räkna upp de olika arbetslagen från slutet av 1930-talet, person för person är ett mästarstycke av sällsynt slag.

Här kommer Eskil Elgs goda minne om bemanningsplanerna:

Finverkslag ett: i förparet Einar Hansson, Albin Andersson, Nils Karlsson – i sträckan återfanns Alfred Blank på ovalen och Verner Enberg på fyrkanten – slutvalsare Harry Karlsson, smörjare Arne Karlsson och ställare Karl Karlsson.

Finverkslag två: i förparet Helmer Hjulström, Martin Franzén och Fritz Lind – sträckvalsare var Ingemar Bergling och Ragnar Bergman. Bergman blev senare smörjare och som ställare fungerade Axel Karlsson.

I saxen arbetade Klas Tallberg och på rätarhällen Gunnar Persson och ibland Sven Fahlholm. I finverkets synarlag verkade bröder Nilsson med äldste brodern Wilhelm som ledare.

Och så har vi bemanningen i grovverket:

Lag ett: vid ugnen inläggare Manfred Chef, Fritz Nordahl bakvärmare och Lundman värmare. På sträckans framsida: Henning Hjort, Albin Segelström, Björkqvist smörjare, Artur Danielsson ställare – på baksidan: Edvard Elg och Filip Andersson. Vid saxen Sigvard Persson, Harald Larsson och Oskar Hedström.

Lag två: vid ugnen Karl Bergsman inläggare, Algot Karlsson bakvärmare, Erik Olsson värmare. Axel Danielsson hade omväxlande uppgifter vid ugnen. Vid grovvalsningen: Albin Segelström, ställare, Viktor Malmberg, John Lind, Ivar Jonsson och Tore Chef tillhörde valsningspersonalen.

Avslutningsvis ska vi förstås göra ärade läsare uppmärksammade på att en hel del faktatermer förekommer när denna gamla arbetsplan presenteras. Men det hör ju till jobbet, så att säga…

Det blev ju också en personalakt som bara den är värd denna historiska återblick för nära ett trekvarts sekel sedan – tack vare minnesmästaren Eskil Elg på Vintervägen i Solhaga.