Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Pensionärsbild från anno 1969

Pensionärsbild från anno 1969

Pensionärer 1969

Pensionärer 1969

I samband med mars månads företagsnämndssammanträde (oj, vilket långt ord, förresten) vid Specialstålverken erhöll en grupp pensionärer var sin aktie i Stora Kopparberg. Det rörde sig om gamla veteraner som hade pensionerats under 1968 och som varit knutna till bolaget i minst 25 år. Det var första gången som denna form av uppvaktning tillämpades.

De 12 pensionärerna representerade hela 595 tjänsteår och om även förre stati-stikchefen Uno Broström varit närvarande hade skaran varit fulltalig och an-talet aktiva år uppgått till 647. Imponerande, näst intill ett halvsekellång arbets-insats i genomsnitt

Smeden Ruben Elg tackade bolagsledningen för den speciella gåvan. Han menade, att vara aktieägare i världens äldsta företag ska man vara stolt över…

Och så en kort presentation av de 13 pensionärerna:

GUSTAV ANDERSSON – 48 tjänsteår, var bland annat stålsynare innan han befordrades till förman år 1944

GÖSTA ANDERSSON – 52 år, hade varit knuten till smedjan hela tiden

VICTOR BRANDT – 42 år, flyttade från Norn till Vikmanshyttan, där han

arbetade i hyttan och smältverket och sista tiden i centerlessavdelningen

UNO BROSTRÖM – 52 år, hade sysslat med bokföring och statistik hela tiden

ERNST CHEF – 52 år, började i degelstålverket, var mesta tiden på förrådet

RUBEN ELG – 54 år, hade varit knuten till smedjan i alla år

ALFRED HEDSTRÖM – 50 år, kontorsanställdes 1918, blev befordrad till avdelningschef på försäljningen år 1952

ESKIL HOLST – 51 år, smed i en lång rad av år, avslutade som förrådsman

GÖSTA HOLST – 48 år, började som snickare och efter några år i USA återkom han till Bruket, befordrades till förman 1940

NILS KARLSSON . 51 år, arbetade en tid i smedjan, sedan valsverket

CARL SÄLGSTRÖM – 53 år, först på mekaniska verkstan och förrådet men längsta tiden som härdare, avslutade som synare i färdigställningsverket

ERIK SJÖSTEN – 40 år, arbetade åren 1928-45 i Ulfshyttan, sedan knuten till elektriska avdelningens linjelag i Vikmanshyttan

AXEL WESTLUND – 54 år, skogshuggare i drygt 40 år, sedan knuten till smältverket som skrotlastare.