Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Oktober 1971: Vikmanshyttepensionärer blev aktieägare

Oktober 1971: Vikmanshyttepensionärer blev aktieägare

Pensionärer

Pensionärer

Vid dåtidens årliga pensionärsträff i Folkets hus blev arton anställda och nyblivna pensionärer avtackade – och nya aktieägare. Säkerligen en annorlunda företeelse för samtliga inblandade det där med att bli innehavare av dylika värdepapper. Men å andra sidan väl värda uppvaktningen!

Samkvämet hade samlat drygt hundratalet pensionärer. Brandtarna och Hammarstedts underhöll och direktören Bo Berggren informerade.

Bilden visar fjorton av de aderton pensionärerna, nämligen här nämnda utifrån tjänsteårens antal: Valdor Tollsten (54), Fillip Andersson (53), Gunnar Viberg (52), Artur Jernberg (51), Emil Sälgström (51), Martin Björkström (50), Nils Andersson (46), Erik Rönnberg (45), Sixten Pettersson (41), Eric Ericson (37), Erik Hjort (35), Henning Gustafsson (34), Anna Sannas (31), Edit Höglund (25).

Kvartetten Arvid Aronsson (52), Gustaf Rönnberg (44), Tore Strömberg (44) och Svea Bergman (34) var förhindrade att deltaga.

Om vi nu räknat rätt i plusandet blir totalsumman tjänsteår 779 och genomsnittet 43 tjänsteår. Allt helt imponerande!