Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > På C R Ulffs tid

På C R Ulffs tid

Stångjärnshammaren

Stångjärnshammaren

Vi har ganska ingående berättat om Carl Reinhold Ulffs framgångsrika tid i den vikmanshyttska industrihistorien. Om flera av hans egenskaper som gjorde honom till en av dåtidens skickligaste industriledare inom landets järn- och stålhanteringen.

Och vi vill gärna lägga till ytterligare en dimension, nämligen den upprustning som skedde under Ullfs ”regeringsperiod”. Det var ju inte bara starten kring CRU-stålets uppkomst som fanns med i det positiva skeendet utan också tillkomsten och skötseln av anläggningarna. Den bild vi här visar härrör från dåvarande stångjärnshammaren. Tiden som gäller är i mitten av 1800-talet.