Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > På brukschaufförernas tid

På brukschaufförernas tid

Rune Persson & Kusk-Åke Johansson

Rune Persson & Kusk-Åke Johansson

Ett av specialyrkena vid Bruket var personchaufförernas verksamhet.
Att det var fråga om stora, rymliga bilar, ofta av amerikanskt märke.
Chaufförerna hade förstås prydlig klädsel och deras arbetstid kunde vara varierande längd.

Mr Chaufför nummer 1 lystrade till namnet Åke Johansson och kunde tidigt få tillägget Kusk-Åke i tilltalet.
Här skall också tilläggas att yrket gick i arv i familjen Johansson, pappa Arvid hade varit både kusk och chaufför under den aktiva tiden.

Bilden visar på Kusk-Åke men också på Rune Persson som en kortare tid hade samma jobb.

Ytterligare en person ska framhållas i sammanhanget, nämligen Helmer Nilsson som var brukschaufför i ett antal år.

Det enda som minner som forna tider och brukschaufförernas arbeten är de gamla garagen i närheten av gamla lokstallet.