Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Också en historisk bild

Också en historisk bild

Brukets sista gjutare

Brukets sista gjutare

Det handlar om Brukets sista gjutare. I huvudrollen brukskarlarna Olof Viklund och Folke Viberg och bilden skvallrar om den absolut sista gjutningen som förkom vid Wikmanshytte Bruk. Parhästarna Viklund-Viberg hade många års erfarenhet bakom sig och hade alltid gjort ett utmärkt arbete.

Att framställa gjutgods var ju egentligen inget som konkurrerade med stål-smältningen och den efterföljande tillverkningen utan hade till huvuduppgift att framställa utgångsmaterial till reservdelar med mera vid förekommande reparationsarbeten. Också så kallade ledare gjöts.

Gjutarnas arbetsplats var lägre tillbaka i tiden förlagd till gjutugnarna men sedermera och slutligen till martinen.