Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > När brukssmedjan bytte ansikte och ”Larsbo-smen” kom på plats

När brukssmedjan bytte ansikte och ”Larsbo-smen” kom på plats

Smedjan vid Wikmanshytte Bruk fick en verklig ansiktslyftning efter en genomgripande renovering och modernisering när 1960-talet randades. I anslutning till detta arbete installerades tre nya ugnar och en manipulator. Smideslokalens yta utökades också, så mycket som 30 – 40 procent. Vissa väggar försågs med rejäla fönster varför lokalen också blev ljusare än tidigare. Sammanfattningsvis fick således smederna en bra mycket bättre arbetsmiljö att jobba i.

Jätteugnarna, som kunde värma ungefär tre ton göt per timme, var utrustade med diverse regleringsanordningar – och var automatstyrda. De tillvaratog av-gasvärmen som användes till förvärmningen av göten i särskilda gropugnar

Manipulatorn

Manipulatorn

Manipulatorn, som av smederna fick smeknamnet Larsbosmen, var en kraftig lastmaskin med en stor gripklo. Den hade automatisk styrning och manövrerades av en man. Göt mellan 250 och 1500 kilo smiddes i denna maskin. Även ämnes-smidning utfördes i denna koloss.

Tidigare bestod ett arbetslag av 5-6 personer, ibland till och med 7, men efter denna investering lösgjordes 2 till 2.5 personer. En annan viktig fördel med maskinanvändningen var att smedernas vanliga ryggåkommor kunde nära nog elimineras helt. Maskinens gripklo utförde det tyngsta jobbet i och med att den lyfte götet ur ugnen och fram till hammarstädet.

Vikmanshyttesmedjan fick alltså en tidsenlig arbetsmiljö. Arbetet blev inte så slitsamt som tidigare, lokalerna blev ljusare och tack vare de nya täta ugnarna minska röken. Innetemperaturen fick också godkänt, inte så dragit under vint-rarna och inte så varmt (tack vare nya fläktar och öppna fönster) under sommarhalvåret. Trivseln höjdes ett flertal procent. Bravo!