Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Lite mera om ”Angersteinarna”

Lite mera om ”Angersteinarna”

Johan Fredrik Aingerstein

Johan Fredrik Aingerstein

Året var 1730. Brukspatronen Gustaf Angerstein var den förste representanten för släkten som bosatte sig i Vikmanshyttan.

Gustaf var son till den svenske stamfadern för angersteinsläkten, den framgångsrike industriledaren och handelsmannen Johan. Den sistnämnde blev under 1690-talet ensamägare till både Vikmanshyttan och Thurbo – samt 2/3-delar i Bispbergs gruva. Johan, i sin tur, var en av de sju barnen i familjen Anders von Angerstein som kom till Thurbo 1639.

Charlotta Kristina Angerstein

Charlotta Kristina Angerstein

Vikmanshyttechefen var alltså tredje generationen Angerstein som fick uppdrag att utveckla verksamheten i och kring Vikmanshyttan. Tyvärr rycktes han bort redan 1734, blott 48 år gammal.

I Vikmanshyttan kom ytterligare tre generationer Angerstein att ”regera”. Den avlidne Gustafs son Johan Gustaf fick ta vid sedan han utbildats i ”bergsbruk”, bland annat som bokhållare vid Bispbergs gruva. Inte heller Johan Gustaf fick verka särskilt många år, han gick nämligen bort 1758.

Sedan sköttes vikmanshytteindustrin i flera år med hjälp av inspektorer. Först 1774 kom återigen en angersteinare på tronen. Den 1753 födde Johan Fredrik (son till Johan Gustaf) övertog ledarskapet. Detta hände 1786. Johan Fredrik, som siste manlige chefen i Vikmanshyttan, gick ur tiden 1801.

Angerstein-eran avrundades med att Johan Fredriks dotter Charlotta Kristina jämte ingifta personer i släkten drev Vikmanshyttan till andra hälften av 1820-talet. Då blev släkten Ulff (först i raden Otto Friedrich) nya ägare till det anrika Vikmanshyttan.

STAMFADERN JOHANS FAMILJ
Johan, även kallad Turbofar, var född 1646. Han gifter sig med Elisabeth Hentzel och den fick inalles 15 barn. Tyvärr råkade makarna ut för den ena tragedin efter den andra – vi konstaterar att inte mindre än åtta av barnen dog spädbarnsdöd eller i mycket unga år.

Så här såg deras ”familjetavla” ut, med barnen i kronologiskt ordning:

Johan 1672 – 1720
Anna Catarina 1674 – 1751
Anders August 1675 – 1675
Elisabeth 1676 – 1677
Elisabeth 1677 – 1678
Maria 1679 – 1749
Elisabeth 1681 – 1682
Fredrik 1682 – 1734
Christina 1685 – 1685
Gustaf 1680 – 1734
Christina 1688 – 1688
Christina Fidelia 1689 – 1714
Eva Sofia 1691
Elisabeth Dorothea 1692 – 1696
Anders 1694

Familjefadern själv avled 1716, 70 år gammal.

PATRONLÄNGDEN
eller vi kallar den kanske ”regeringslängden” inom släkten Angerstein vad gäller den direkta anknytningen till Vikmanshyttan, är som följer:

Anders von Angerstein 1614 – 1659
Johan Angerstein 1646 – 1716
Gustaf Angerstein 1686 – 1734
Johan Gustaf Angerstein 1715 – 1758
Johan Fredrik Angerstein 1753 – 1801

(avslutas som framgår ovan med Charlotta Kristina & Co)