Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk

Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk

första sidan av debattboken Lära för framtida bruk

första sidan av debattboken Lära för framtida bruk

Nedläggningen av den gamla industrin i Vikmanshyttan kom verkligen i fokus. Om man så här i efterhand kan konstatera att återuppbyggandet blev allt annat än godkänt uppmärksammades händelsen, både omfångsrikt och seriöst.

Resultatet av detta skeende kan säkert bero på olika ingredienser

• först i raden av stållandet Sveriges omstruktureringar
• gryende mediauppmärksamhet
• de lokala krafternas massiva arbete

Allt skrivande om den aktuella situationen liksom Brukets betydelse i bygden – ja, till och med för landet, bidrog till uppmärksamheten.

Men – nästan som en negativ tradition – de externa krafterna var tröga och inte särskilt intresserade – och ägarna ville förstås komma ifrån dagens problem och framtidens sorger och bedrövelser.

Vi har ännu inte nämnt forskarnas intresse och välkomna insats i ämnet Vikmanshyttan – vad gäller dess framtid men också historiens påverkan.

Vi har fastnat för Verdandis debattbok Vikmanshyttan. Lära för framtida bruk. Forskarna Björn Axelsson, Sune Berger och Jon Hogdal lade verkligen hela sina själar i den uppkomna situationen. Det blev ett bokverk, till storleken i A-5-format men med mycket rikt material att studera och tycka till om.

Om läsarna av vår hemsida inte haft tillgång att studera ovannämnda bok vill vi åtminstone bidraga med bokens innehållsförteckning som enbart den väcker nyfikenhet m m:

 1. En lång historia – i all korthet
 2. Turerna kring avvecklingen
 3. En väg ur vanmakt och uppgivenhet
 4. Vad är egentligen Stora kopparberg
 5. Hur är det, lönar sig bruket ?
 6. Ett gemensamt arbete för kunskap och påverkan
 7. Spelet om Vikmanshyttan
 8. Stora Kopparberg lovar jobb
 9. Ett spel för en stor publik
 10. Hur stort handlingsutrymme?
 11. Vad kan vi lära av Vikmanshyttan?
 12. Samtal i Vikmanshyttan 9 december 1979
”Beroende-skiss” – människor i Vikmanshyttan var i stor utsträckning isolerade både sinsemellan och i förhållande till dem som förhandlade om deras framtid, massmedia bevakade och förmedlade händelseförloppet

”Beroende-skiss” – människor i Vikmanshyttan var i stor utsträckning isolerade både sinsemellan och i förhållande till dem som förhandlade om deras framtid, massmedia bevakade och förmedlade händelseförloppet

Tillägg:
• Hur får man studiearbetet att fungera?
• Hur tvärgruppen fungerade i Vikmanshyttan
• Datainsamling och metod i bokarbetet
• Något om järn- och stålframställning

Nedläggningen av det gamla Bruket i Vikmanshyttan blev (förstås) verklighet. Trots alla ansträngningar. Inte särskilt positiva förtecken blev resultat i form av återuppbyggande.

B? blir betyget – enligt gamla mått mätt!