Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vi på Labbis

Vi på Labbis

Laboratoriepersonal

Laboratoriepersonal

Denna bild har säkert minst ett halvsekel bakom sig. Numerären var vid denna tid inte något att skryta över, men laboratoriet skulle växa. Både kemiska och fysikaliska avdelningen utgjorde en utomordentligt viktig länk i Brukets tillverkningsprocess.

Vilka tillhörde då labbispersonalen vid fotograferingstillfället?

Fr.v.: Klas Norling, Torsten Gröning, Axel B Jansson, Sigrid Eriksson, Birger Byhlin, Gösta Johansson, chefen själv John Orup, Per Hedström, Mary Gröning, Gunnar Hjulström, Erik Karlsson och Otto Boselius.

Det kan tilläggas, att laboratoriebyggnaden byggdes och stod klar år 1919.