Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Kyrkan betydde mycket för släkten Angerstein

Kyrkan betydde mycket för släkten Angerstein

Åtskilliga minnen från släkten Angerstein finns i Hedemora kyrka. Här berättar vi om några av de gåvor som kom kyrkan till del:

• Brukspatron Johan Angestein d.ä. testamenterade medel till en predikstol som uppsattes år 1727.

Predikstolen försågs med följande inskription: ”Gud Till Ähra är thenne Predikstol Hit-Testamenterat af Brukspatron Sahl. Herr Johan Anderstein Född d. 25 September An. 1646 Död d. 23 Maj 1716 Och Des Kiärälskeliga maka Fru Elisabet Hentzel Född d. 23 Januari 1652 Död d. 1 september 1728.”

• Elisabet Hentzel skänkte tre år tidigare mässhakar och hennes son, kapten Anders Angerstein gav kyrkan ett bårkläde

• Anna Catharina Angerstein, dotter till Elsabet Hentzel, och hennes andre make Hans Cedercrona skänkte 1733 var sin nummertavla. De stod ännu den 25/7 1886 på var sin sida av trappan som förde upp till koret.

• I norra delen av kyrkan sattes en uppmärksammad minnestavla upp, med följande inskription: ”Här hvilar i Sina Fäders Grift Reinhold Gustafsson Angerstein, Assessor i Bergs Collegie, Directeur Öfver Svenska Svartsmidet. Född Th. 23. October 1718, Död Ogift Th. 3. Januari 1760 – Kundskap Och Erfarenhet, Innrikes Och Utrikes Forvärfde, Kärlek For Thet Allmänna Snille Drift Och Redlighet Utmärkte Hans Korta Lefnad. Then Flit Och Möda Han Användt Att blifva Nyttig Medborgare. Then Nit Han Lagt Å Daga I Fäderneslandets Tienst Giör Hans Minne Varaktigt Och Hans Namn Hedradt Hans Samtida Och Efterkommande.

Tavlan sattes upp 1781.

• En gammal trädörr, beslagen med tjocka järnplattor, minner även om släkten Angersteins era. Inskriptionen innehåller bland annat följande:

ANNO 1707 – P. ET. PRAEP. M.V. RABENIUS – HER.I. ANGERSTEIN. Innanför dörren ligger en tröskel, en sten av följande utseende:

Anders
Angerstein
Catharina
Domb
Momentum
Angersteinianum
Johannes
Angerstein
Elisabeth
Henzel

Vad nu dessa båda ”minnessaker” har för innebörd, kan vi bara spekulera om…

Även till Säters kyrka tycks Angersteinarna ha lämnat gåvor. På storklockan läses bland annat namnet Johan Angerstein samt på annangångsklockan bland annat Fredrik och Gustaf Anderstein. Den senare förärade även Älvdalens kyrka en ljuskrona.