Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Information, information

Information, information

Informationsmöte

Informationsmöte

De här raderna handlar om ”livet på Bruket” sedan Stora Kopparberg kommit in i bilden, från slutet av 1960-talet och ett knappt tiotal år framåt. Tidigare hade de anställda inte varit särskilt bortskämda med ett rejält informationsflöde. Jo, det fanns en fungerande företagsnämnd men trots detta saknades oftast de riktigt konkreta faktauppgifterna. Uttryck som ”ungefär samma utfall som i fjol”, ord som sannolikt, förmodligen, troligtvis etc tycktes inte berätta hela sanningar.

Det blev annorlunda under Stora-tiden, då Wikmanshytte Bruks AB gått i graven och tiden inom Specialstålverken (Söderfors & Vikmanshyttan) var rådande. Den relativt nya Medbestämmandelagen (MBL) skyddade på och hjälpte till, Informationen, kommunikationen och den behövliga utbildningen för anställda (på alla nivåer) bidrog till bättre arbetsmiljö och inflytande. Det gjordes ett antal meningsfulla satsningar och vid tiden när ”smällen” briserade inom de båda verksanläggningarna fanns en utbildningsbudget på nära en och en halv miljoner att tillgå.

Det förekom också relativt regelbundet stora informationsmöten då många anställda passade på att lyssna till de ansvarigas kommunikéer. Flera av de idogt arbetande bruksborna, ofta med många tiotals anställningsår, funderade och några ”visste” redan vad som var på gång. För dessa som ”kunde läsa mellan raderna” var sammankomster och ibland vackra ord rena teaterföreställningar.

Med facit i hand och med ett ”nyktra slutsatser” fick tvivlarna i stort sett rätt, det enda som var gångbart från Storas sida var att få tillgång till en vid den tiden väl utvecklad och modern skogsindustri – stålet var inget att satsa vidare.

Bilden är hämtad från ett av informationsmötena för anställda, samling i Folkets hus A-sal som var fullsatt.