Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Industribrandkåren lades ner år 1970

Industribrandkåren lades ner år 1970

Ett land många historiska datum vad gäller den gamla bruksindustrin skrevs till 20 mars 1970. Då lades den anrika industribrandkåren ner. Nya tider stundade och en omorganisation stod för dörren. Den siste brandchefen hette Lennart Pettersson.

Brandbil och övriga redskap avyttrades, endast nödig utrustning blev kvar på de olika verksavdelningarna. Det angavs, att det var ekonomiska och praktiska skäl som gjorde att den lokala brandkåren försvann.

Efter detta kom ett industribrandvärn att inrättas och ingå i stadens brandväsende. Tolv personer ingick i brandvärnet, de ständigt återkommande jourtjänsterna försvann och den siste brandchefens uppgifter blev kontaktmannens gentemot Hedemora brandkår. Fyra övningstillfälle fastställdes för den lokala beredskapsstyrkan.


Vi vill passa på att ytterligare blicka tillbaka i tiden vad gäller denna industri- och samhällsservice. Genom den bild på ett gammal brandredskap som vi här presenterar kommer vi långt tillbaka i tiden, tillbaka till när 1900-talet var ungt, troligtvis ännu tidigare.

Först i början av 1930-talet kom motorsprutorna till Vikmanshyttan, dessförinnan var man alltså hänvisad till de handpumpade sprutorna som förflyttades per häst.

Kort sagt igen, tiderna förändras verkligen.