Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Hyttslut och skördefest

Hyttslut och skördefest

Många vikmanshyttebor är måna om gamla traditioner. En del festligheter och sammankomster har kunnat bevaras till våra dagar. Andra tilldragelser har försvunnit av naturliga skäl.

HYTTSLUT

Med några års mellanrum skulle hyttpiporna muras om. Vid sådana tillfällen ordnades med hyttslut. Alla inblandade skaffade fram mat, dryck och musik för underhållning och dans. Den grå vardagen skulle glömmas för en stund. Ommurningen ansågs som en milstolpe efter många års slit, skiftarbete vardag som helgdag.

När festen var över blev det bara att påbörja nästa blåsning. Dåtidens hyttfester var ett lika kärkommet som uppskattat avbrott för berörda bruksare.

SKÖRDEFEST

På eftersommaren, när skördearbetet pågick, anordnades skördefest vid den gamla dansbanan i Björkhagen. Där fanns långbord med smörgåsmat, dricka och starkvaror. De yngre dansade och roade sig livligt medan gubbarna gärna samlades kring det starka.

Festen höll på hela lördagsnatten. Men inte nog med detta. Framåt morgonen kunde det bli meningsutbyten mellan brukskarlarna. En gång gick åsikterna isär om vem som ägde den största grisen. För att bringa reda i den uppkomna tvisten begav sig de inblandade till svinhusets rastgård. Mätning skulle verkställas. Någon råkade emellertid haka av grinden och grisarna var inte sena att förpassa sig ut i friheten. Skördefesten ifråga fick avslutas med grisjakt på bruket. Ett extra oplanerat programinslag som slutade fram på förmiddagen och med rejält trötta och svettiga kombatanter. Roligast hade den ungdomliga skaran åskådare haft!