Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > ”Gamla Vikmanshyttan”

”Gamla Vikmanshyttan”

Bruket – Samhället – Byarna

Att dokumentera gångna tider kan som bekant göras på många olika sätt… Följande text & bilder omfattas av några intressanta data, utifrån tillkomst-årtal… För att komma med i denna uppställning fordras att det ursprungna finns kvar – på ett eller annat vis i gammal eller ny skepnad och funktion

BRUKET

 • Angersteinska smedjan 1798
 • Brandstation 1910-talet
 • Brukshotellet 1943
 • Brukskontoret 1939
 • Degelstålverket 1860
 • Elektriska/Ställverket 1910-talet
 • Färdigställningsverket 1953
 • Första brukskontoret 1730
 • Herrgården 1720-talet
 • Hårdmetallverket 1948
 • Kallvalsverket 1960-talet
 • Kolhuset 1938
 • Kornskruven mitten 1800-talet sid 2
 • Krutkällaren 1920-talet
 • Laboratorium 1919
 • Lokstallet 1918
 • Martinen – den sista 1953
 • Mekaniska verkstaden 1924
 • Rostugnen 1864
 • Röda boden
 • Smedjan
 • Snickarverkstaden 1799
 • Sädesmagasinet
 • Tvättstugan/-maskin slutet 1920-talet
 • Utlastningshallen 1960-talet
 • Varmvalsverket 1919

SAMHÄLLET

 • Björkallén fastigheter, de flesta från 1930-talet – namngivna enligt gammalt boende:
  • Kamrerns
  • Laboratoriechefens
  • Överingenjörns
  • Försäljningschefens
  • inköpschefens
  • elchefens –plus ytterligare fyra fastigheterBrukskyrkan 1966
 • Bruksskolan I 1916 sid 3
 • Brukskolan II 1960
 • Dammarna
  • Herrgårdsdammen
  • Masens
  • Sågdammen
  • Smeddammen
  • Nedre dammen
 • Folkets Hus 1939
 • Förmansvillor 1917
 • Gamla skolan 1870
 • Gamla Överingenjörns 1930-talet
 • Hammarströms 1850-talet
 • Katten & Råttan 1870-talet
 • Kooperativa Ringen 1922
 • Masmästarns 1850-talet
 • Metz – Smedgatan 1871
 • Mojsen 1914
 • Munkarbo = första hälften 1900-talet
 • Kuskens & Janssons
 • Prästgården 1954
 • Smedgatan andra hälften 1800-talet
 • Solhaga / första egnahem 1929
  • Gustav & Lisa Andersson
  • August & Berta Bergman
  • Hildur & Fredrik Sundström
 • Söderfors-husen 1940-talet
 • Torget 1950/1960-talen sid 4
 • Trädgårdsbyggningen slutet 1600-talet
 • Vikmanshytteån 1500-talet, troligtvis tidigare
 • Östra Nygatan 1870-talet

BYARNA Angivna årtal = byggnads/tillkomstår

 • Granbo

  • Bergsmans slutet 1700-talet
  • Litens 1843
  • Dahlgrensgården andra hälften 1700-talet
 • Bya

  • Pellas slutet 1600-talet
  • Stigers slutet 1600-talet
  • Smedgården/den sista 1921/22
 • Norrhyttan

  • Lassesgården början 1700-talet
  • Wassgården början 1800-talet
  • Bergdalen första delen 1700-talet
  • Normans 1884
 • Nordanby

  • Karlsbro början 1800-talet
  • Lindesnäs/Ivåkers slutet 1800-talet
 • Jälkarbyn

  • Ladugården 1928
  • Svens mitten 1600-talet
  • Liljas 1914
  • Rönningen mitten 1800-talet
  • Fjärsmans 1874
 • Utah

  • Söderlunds början 1800-talet
  • Dahlgrens mitten 1800-talet
 • Nyhyttan

  • Visgården början 1800-talet
  • Langenstein 1919
  • Hobergstäppan mitten 1700-talet
  • Stelbo slutet 1700-talen

P S
Mycket av det gamla Vikmanshyttan har försvunnit. Boendet är inte sig likt, många kaserner är rivna liksom en del av industrin, exempelvis de två sista hyttorna.
Samhället, och även byarna, kring brukskärnan har successivt förändrats.
Ovanstående sammanfattning visar dess bättre upp en del av gamla Vikmanshyttan, helt i gammalt utseende eller ”någotsånär” lika…