Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Första brukskontoret

Första brukskontoret

Första brukskontoret

Första brukskontoret

Jo, ni (som känner vikmanshyttetrakten bra) har alldeles rätt. Byggnaden på bilden är före detta herrgårdens vänstra flygel.

Hurså, här inrymdes bruksindustrins första kontor. Och vad vi kan förstå handlar det om tiden från år 1730 och en tid framöver då Gustaf Angerstein stationerades i Vikmanshyttan. Han var den förste av angersteinarna som bosatte sig på bruket, annars var det ju Turbo som gällde släkten (med sitt ursprung i Ungern) som kom till våra trakter från Tyskland i mitten av 1600-talet.

Vad mer, byggnaden har, efter första brukskontorseran, tjänstgjort som matservering. Där fick dåtidens brukstjänstemän, främst ungkarlar och dito ungmör, sin dagliga förplägnad.

Och till slut, i modern tid blev det tal om bostad, ett antal lägenheter som inhyste tjänstmän med flera bruksbor!