Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Forna tiders jord- och skogsbruk: tillbakablick av stort intresse

Forna tiders jord- och skogsbruk: tillbakablick av stort intresse

I tider då landets jordbruksnäring föreslås ändrad inriktning vill vi göra en lokal tillbakablick, ungefär ett och ett halvt sekel anknytning. Att jordbruket var av det mera imponerande slaget bevisas av följande siffror som gällde djurbeståndet i Vikmanshyttan inklusive Nyhyttan.

Här fanns 45 hästar, 22 oxar, 55 kor, 5 tjurar, 15 kvigor, 12 får och 5 svin. Hästarna betjänade till stor del järn- och skogsbruket.

När vi ändå är inne på gamla bruksnoteringar, låt oss följa upp med några dåtida fakta. Antalet sysselsatta i bruksdriften – i Vikmanshyttan och Turbo var 70. Förtjänsterna? Jo, en smältare tjänade omkring 1.000 kronor per år medan gjutstålarbetaren fick 525 kronor och skogvaktaren 850 kronor. På samma nivå som den sistnämnde hittar vi också befallningsmannen inom jordbruket. Dessa löner ska ställas i relation till disponentlönen på omkring 10.000 kronor.

Brukets mäktigaste herre hade också utdelningsprocent, fri bostad och andra naturaförmåner.

Det var andra tider det!