Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Företagsnämnden vid stålindustrin i Vikmanshyttan

Företagsnämnden vid stålindustrin i Vikmanshyttan

Företagsnämnden

Företagsnämnden

I november 1948 hölls det första konstituerande sammanträdet med Företagsnämnden för stålindustrin. Därmed hade ett forum inrättats för samarbete och information mellan befintliga parter – företagsledning och anställda – de senare representerade av fackföreningsaktiva. Dåvarande disponenten Arvid Olsson hade av bolagets styrelse och de anställda föreslog smeden Gunnar Borg till vice ordförande. Nämndens förste sekreterare var Nath. André.

I det första sammanträdet deltog inte mindre än 24 personer, varav åtta företrädde bolaget, tio kom från arbetarna (Metall) och tjänstemännen (SIF) och arbetsledarna (SALF) representerades med sex ledamöter.

Arbetet inom företagsnämnden hade stor betydelse och tjänade främst som informationsorgan. Tekniska översikter, marknadsrapporter lämnades och trivselfrågorna fick stor plats i sammanhanget. Fyra ordinarie möten per år hölls.

Ett flertal kommittéer växte fram ur företagsnämnden. Närmast och mest viktiga blev förslags- och skyddskommittéerna. Dessutom bedrevs ett flertal utbildningar i nämndens regi.

I maj månad 1953 fick företagsnämnden ny ordförande då disponent Ture Omberg efterträdde nämnde Arvid Olsson. Därefter har under åren flera personer suttit ordförande, bland andra överingenjör C.G Ehrenstråhle. När Stora Kopparberg blev ägare till Vikmanshyttan organiserades arbetet i nämnden under andra premisser. Tillkomsten av Medbestämmandelagen medförde att arbetet i nämnden vitaliserades ganska ordentligt. En hel del framåtsträvande åtgärder och aktiviteter var på gång när det plötsligt ”small” i Vikmanshyttan, merparten av befintlig stålindustri lades ju ner.

Allt är numera ett kapitel brukshistoria.

PS År 1949 fick även Turboverksamheterna sin egen företagsnämnd liksom skogs- respektive lantavdelningarna samt Ulfshyttan.

Bilden ,kanske litet otydlig, föreställer ledamöterna i företagsnämnden i Vikmanshyttan, årgång 1958: fr.v.: S.O. Bergman, Holger Winlund, Gustaf Andersson, Erik Lindblom (sekr.), Georg Dalbrink, Bengt Malmberg, Ivar Sättermark, C.G. Ehrenstråhle, Ture Omberg (ordf.), Eskil Holst, Arthur Törnquist, Nils Söderman, Gunnar Sandberg, Carl Gustafsson, Edvard Norström.