Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En av många, många fakturor från Wikmanshyttan

En av många, många fakturor från Wikmanshyttan

En förenklad räkneoperation ger vid handen att antalet räkningar som under årens lopp lämnade de olika vikmanshytteindustrierna är av miljonomfattning.

1900-talet, det sista och mest aktiva århundradet för den gamla industrin, blev också det största även vad gäller antalet leveransfakturor. I försäljningsorganisationen fanns ett särskilt team, faktureringsavdelningen, som såg till att Bruket fick betalt för levererade varor och tjänster.

Faktura

Faktura

FAKTURA FRÅN 1926

Fakturan till höger är ingalunda representativ i det stora hela, men mycket historisk i sammanhanget. Det rör sig nämligen om en en gång tillverkad specialprodukt, väghyvelstål – i det här fallet levererad till Älfdalens Tingslags Vägstyrelse i Älfdalen.

Fakturan har nummer 2827 av den 26 augusti 1926 och visar upp ett belopp av 80 kronor, att betalas per 30 dagar, netto. Väghyvelstålet är avsänt per bantåg för ”Eder räkning och risk”.

Vi observerar fakturans pampiga huvud med olika penningutstyrslar och dessutom passar man på att påminna om företagets tillverkningsprogram av verktygsstål av märkena CRU och LLL, snabbstål, sten- och smidesredskap, stålgjutgods, tackjärn, sulfitcellulosa, sågade och hyvlade trävaror.

Och skulle man ringa rikssamtal till Wikmanshyttan påkallades samtalet med Namnanrop! Det var tider det, eller hur…