Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Då – ett stolt konstaterande. Nu – ett minne blott.

Då – ett stolt konstaterande. Nu – ett minne blott.

Låt oss illustrera artikeln med en "slående" annons anno dazumal

Låt oss illustrera artikeln med en "slående" annons anno dazumal

Den tunga industrin tryggar stor-Hedemoras ekonomi –
Koncernföretag den nya stadens största arbetsgivare
45-åriga Wikmanshytte Bruks AB stor-Hedemoras största industri

Vi har hittat en drygt fyrtio år gammal tidningsartikel som på ett klarsynt sätt bekräftade – dels förekomsten av vikmanshytteindustrin och dess storhet, dels betydelsen av ”den tunga industrin” som tryggar den kommande storkommunen Hedemoras ekonomi.

Då, när det fortfarande fanns optimistiska framtidstankar, var följande skrivningar helt realistiska men i själva verket bjöd framtiden på helt andra förut-sättningar. Varken Vikmanshyttan eller den nya storkommunen kunde hålla ställningarna, önskvärda och behövliga för en utveckling värd namnet. Men det ju en annan historia, liksom…

” Wikmanshytte Bruks Aktiebolag bildades vid årskiftet 1921/22 och övertog därvid alla tillgångar, som ägdes av Larsbo-Norns AB, i samband med sist-nämnda bruksbolags konkurs, 45 år kan väl tyckas vara en kort period i ett bergslagsjärnbruks liv. I verkligheten kan Wikmanshyttan se tillbaka p, ett ursrpung långt tillbaka.

Wikmanshyttan har genomgått många skiftande öden och i många fall spelat en betydelsefull roll. Sedan 30 september 1966 äger Stora Kopparbergs Berg-slags AB hela aktiestocken i Wikmanshytte Bruks AB.

Ytterligare några rader historik. Efter en blomstringstid i mitten av 1700-talet, då vårt land täckte ungefär 1/3-del av världens järnbehov, upplevde den svenska järnhanteringen vid början av 1800-talet en svår kris. Denna berodde på att man i England lärt sig framställa smidbart järn med stenkol som bränsle, och det blev nu allt svårare för Sverige att hävda sig på världsmarknaden.

Räddningen låg i en alltmer specialiserad inriktning på kvalitetsstål. I härmed sammanhängande anpassningsprocesser kom just Wikmanshyttan att spela rollen som vägröjare för nya tillverkningsmetoder. Det var sålunda i Wikmanshyttan som det betydelsefulla CRU-degelstålet utvecklades för att sedan intaga en framträdande plats med verktygsstål i många länder.

Vid årsskiftet 1921/22 fanns i Vikmanshyttan en nybyggd masugn med till-hörande rostugn och kolhus, en martinugn, en smedja och degelstålverk, ett valsverk och en mindre elektrisk ugn för stålsmältning.

Vikmanshyttan blir nu stor-Hedemoras största industri med totalt omkring 1000 anställda, inberäknat avdelningarna i Thurbo och Ulfshyttan. Vid stål- och hårdmetallverken i själva Vikmanshyttan sysselsätts nu drygt 600 personer.”