Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Ett bildminne från ”Elektriska”

Ett bildminne från ”Elektriska”

”El-gubbar”

”El-gubbar”

Det har runnit mycket vatten i Vikmanshytteån och det har levererats åtskilliga kilowatt-timmar sedan bilden bredvid kom till. Året var 1924, ett par år efter att Wikmanshytte Bruks AB bildats.

Och på arbetsplats på Elektriska var bland andra övermontör Emil Johanson, Arvid Gröning, Evert Sandberg, Birger Almgren, Oskar Holst, Birger Gröning och Pettersson (förnamnet ”borttappat”).

Att jobba på elektriska avdelningen var alltid en omtyckt arbetsplats med god sammanhållning bland flitiga ”el-gubbar”. I rättvisans namn ska sägas, att det fanns flera arbetsplatser där den växande arbetsstyrkan trivdes. Rätt ska vara rätt…