Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Ersättningsföretaget Wicum

Ersättningsföretaget Wicum

Interiör Wicum

Interiör Wicum

Ett av de ersättningsföretag som skapades i Vikmanshyttan sedan den gamla industrin lagts ner (förutom kallvalsverket för bandtillverkning) beslutades i början av mars 1978. Bolaget, som fick namnet WICUM AB. ägdes helt som dotterbolag till Stora Kopparberg.

Produkterna utgjordes av apparater för matberedning kompletterat med en specialprodukt, nämligen en mobil lyftare för smågodshantering.

I prognoserna sades att företaget skulle ha omkring 75 anställda inom en femårsperiod, premiärtuppen bestod av 20 personer.

Med facit i hand: de anställda på Wicum bidrog till ett mycket gott försök att

utveckla aviserade produkter, ingen möda sparades men resultatet uteblev i stort sett vad gäller det ursprungliga produktsortimentet.