Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En fix idé

En fix idé

Belysta skorstenar

Belysta skorstenar

Den gamla stålindustrin förfogade över lokaliteter som hade ett antal år på nacken. Under 1950-tal moderniserades några och ytterligare några fastigheter kom till. Arkitekturen från förr fanns representerad, inte minst inslaget av slaggsten, gav en samlad exteriör att glädjas åt. Hur det var med intresset – och kunskapen – att bevara den gamla bilden hörde nog till frågetecknen…

I början av 60-talet försågs en av de tre höga skorstenarna med belysning, en fix idé som slog väl ut. ”Stämningen” förhöjdes en hel del. Nu bevarades inte belysningen någon längre tid – och varför kommer skrivaren av dessa rader inte ihåg. Det sas emellertid att idén kläcktes av en utomstående till en närstående, det vill säga till en aktör i verksledningen.

PS När de gamla smedlokaliteterna med flera närliggande utrymmen moderniserades under 1990-talet gjorde byggherren och andra ansvariga ett fint, i gammal stil bevarande, arbete!