Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En del av ”brukshjärtats män”

En del av ”brukshjärtats män”

Här namnlistan, från vänster: Fredrik Oskar Chef, […], Filip Sundström, Manfred Chef, Axel Bergman, Västerby-Klas Johansson, […]. Tore Chef, Emil Larsson, Orsa-Erik Larsson, […].

Här namnlistan, från vänster: Fredrik Oskar Chef, […], Filip Sundström, Manfred Chef, Axel Bergman, Västerby-Klas Johansson, […]. Tore Chef, Emil Larsson, Orsa-Erik Larsson, […].

Vi presenterar här bredvid ett riktigt historiskt dokument från forna smältverkets dagar, i dagligt tal kallades denna industribyggnad för MARTINEN. Här rörde det sig om första steget i en tillverkningsprocess som var erkänt i hela industri-Sverige.

Elva smältarkunniga brukskarlar är fångade på kortet. Vi har tyvärr inte namnet på samtliga smältare varför vi gärna önskar kompletteringar på tre ställen.