Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Det gällde att synas – och vara med

Det gällde att synas – och vara med

Vikmanshyttan berikades med en arbetarstam som höll yrkeskunnigheten högt, det har vi fått åtskilliga bevis för under årens lopp.

När ”Verket” hade gjort sitt, eller rättare sagt höll på att tillverka CRU-stålet förberedde försäljningsansvariga den presumtiva marknaden för Brukets produkter. Ett mycket viktigt jobb som krävde en gå-påar-anda hos försäljare och servicefolk.

Det gällde att synas och vara med. Utställningar i olika viktighetsdrag om omfång var sedan gammalt väl etablerade, både inom landet och utomlands. Hos egna försäljningskontor och genom diverse agenturer. Kataloger och övrigt broschyrmaterial kompletterade liksom otaliga studiebesök hemmavid och kundbesök…

Och det gick oftast bra. Vikmanshyttan hade ju stål som hette duga, världsberömt till och med – och en lång rad specialprodukter.

De två bilderna visar upp exempel på gamla beprövade upplägg med ”utställningsfönster”. Dessutom var vikmanshyttemontrarna väl frekventerade. CRU- & VH-stålen bet bra så länge det fick vara med… Så var också fallet med hårdmetallen under ett par decennier.