Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Den sista personalen i martinen

Den sista personalen i martinen

Sista "smältarna"

Sista ”smältarna”

All berörd personal – knuten till verksamheterna i och kring smältverket år 1970

En riktig avskedsbild från 1970 då smältverket stängdes för gott. Bilden visar all berörd personal som mer eller mindre hade anknytning till denna arbetsplats, med andra ord alla anställda i verket, tillhörande laboratoriepersonal samt Brukets dåvarande platschef C.G Ehrenstråhle.

Fr.v.: Bjarne Myrli, Bror Wassén, Birger Byhlin, Gösta Björkström, Arvid Arnesen, Jiri Grimm, Harry Nordholm, Edvin Berggren, Arne Karlsson, Sigurd Johansson, Stig Karlsson, Charles Karlsson, Verner Lundholm, Stig Hjulström, Arne Jälkebo, Emanuel Källman, Hugo Karlsson, C.G Ehrenstråhle, Artur Selander, Olavi Kahru, Inge Forslund, Bertil Lövgren, Martin Björkström, Ivar Stålåker, —, Lars-Erik Andersson, Erik Johansson och Gustav Lindblom.