Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Det gamla brukskontoret

Det gamla brukskontoret

Gamla kontoret

Gamla kontoret

Fotografiet berättar om den kontorsbyggnad som låg invid själva bruksanläggningen. En ganska liten och oansenlig byggnad.

På grund av sin belägenhet stördes den ofta och i stor omfattning av kringliggande verksamheter, typ hamrarnas dunkande. Men den var ju förstås lättillgänglig!

1939 var det dags för ett nybyggt brukskontor. Detta förlades en bra bit från själva industriområdets kärna, utmed Rostugnsvägen. Mittemot låg den tjugo år tidigare uppförda laboratoriefastigheten. Ett hypermodernt – med den tidens mått mätt – ”residens” för bruksledning och delar av staben brukstjänsteman välkomnades och gav en förbättrad arbetsmiljö.

Någonstans i den vikmanshyttska historieskrivningen finns uppgift om att det första brukskontoret förlagts till en av herrgårdens flyglar. Uppgiften är tämligen trovärdig och placeringen förnuftigt vald!