Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Bruksjärnvägen

Bruksjärnvägen

Bruksjärnvägen

Bruksjärnvägen

stod färdig i mitten av 1910-talet som tidigare berättat. De gällde sträckan mellan Vikmanshyttans station och Bruksanläggningarna – och några år senare också förlängningen till turboindustrin. Verksamheten genomfördes ibland med eget lokomotiv, ibland med inhyrd ”dragare”,

Bilden visar en liten bit av sträckan med Granbo by i bakgrunden.

När långtradarna kom in i bilden och mestadels tog över transporterna fick den gamla beprövade transportmetoden ge vika…