Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > När brukschefen ville ha ett minnesfotografi

När brukschefen ville ha ett minnesfotografi

Fin bild, eller hur?

Fin bild, eller hur?

Bland alla värdefulla och smått unika dokument från Vikmanshyttan förr vill vi här presentera ett riktigt minnesfotografi, taget omkring sekelskiftet 1800-1900 och föreställande dåvarande jordbruks- och trädgårdsarbetare vid vikmanshyttebruket. Det påstås till och med att förevigandet skedde efter order av självaste brukschefen, Henrik Gahn, som vid den tiden lämnade disponent-skapet.

Bilden, som är tagen utanför brukskontoret, då förlagt till ena herrgårdsflygeln och föreställer: främre raden fr.v.: skogvaktare Södervall, Kalle Viklund, Karl Sälgström, f. masmästaren Hammarström, Anders Andersson, trädgårdsmästare Lindkvist, rättare Hedberg – andra raden fr.v.: Arvid Sjögren, Johan Lysén, Skommar-Jan Jansson, Karl Byhlin, Gustaf Göransson, Gustaf Eriksson, Klas Sjögren (tvillingbror till Arvid), Erik Viklund – tredje raden fr.v.: Karl Karlsson ”Hobergs-Kalle”, Johan Zetterström, Johan Eriksson ”Svärdsjö-Johan”, Axel Eriksson ”Skommar-Axel”, Johan Jansson ”Skommar-Johan”, Karl Byhlin (nr 2) – fjärde raden fr.v.: Karl-Gustaf Andersson ”Bobergs-Karl-Gustaf”, Jakobsson (här utan förnamn), Alfred Andersson, Klas Göransson, August Nyström, Gustaf Gustafsson ”Kusken”, ladugårdsförman Johan Johansson, Axel Lindström.

En dokumentation som heter duga, tycker vi…

Vi passar på att ”använda” fotografiet i några andra syften, exempelvis att

– nämna vissa släktskap bland några anställda

– återge ett par-tre episoder från ”den gamla goda tiden”

SLÄKTSKAP
Anders Andersson farfar till Henning Andersson

Hobergs-Karl-Gustaf Andersson far till Hobergs-Kalle Karlsson

Karl Byhlin far till Erik Byhlin

Skommar-Axel Eriksson far till Skommar-Viktor Eriksson

Gustaf Eriksson far till Gustaf Eriksson i Byn

f. masmästaren Hammarström far till Ernst Hammarström

Svärdsjö-Johan Johansson far till Arvid Sesse Johansson

Hobergs-Kalle Karlsson far till Hobergs-Hugo Karlsson

Johan Lysén far till Amandus Lysén

Klas Sjögren tvillingbror till Arvid Sjögren

Karl Sälgström farfars bror till Carl och Sven Sälgström

Johan Zetterström svärfar till Axel Lindström som var gift med

dottern Elin

EPISOD ETT
Kalle Viklund var blind men jobbade ändå varje dag. Hans hustru ledsagade honom till arbetsplatsen. En olyckshändelse när han verkade som smältsmed berövade honom synen helt och hållet, tidigare var han enögd. Trots det svåra handikappet behöll Viklund sitt goda humör, var känd som en stor skämtare.

EPISOD TVÅ
Trädgårdsarbetare Karl Sälgström hade 50 öre om dagen – jo, ni läste rätt – men lyckades få påökat till 75 öre. Trädgårdsmästare Lindkvist reagerade surt, och påstod till och med att trädgårdens ekonomi var i fara vid en dylik ”utsvävning”. – Det gör den väl inte ändå, sade Sälgström, som anspelade på det faktum att det så kallade herrskapet fick allting gratis från trädgården medan arbetarna måste betala sina varor.

Karl Sälgström fick behålla sin dagpenning!

EPISOD TRE
Axel Lindström kunde berätta och bekräfta att bruksbarnen inte fick göra vad som helst för den så kallade överheten. En händelse hade särskilt etsat sig kvar i minnet: vi barn stod en gång nere vid sjön och metade. Det var en hel hög med pojkar i knäbyxor och utan strumpor eftersom det var på sommaren. Då kom brukskassören med ett gevär som var laddat med salt. Han sköt på oss pojkar som stod närmast, benen blev alldeles rödflammiga.

Inget tvivel om vem som ville och kunde bestämma, i stort och i smått!