Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Här jobbade ”Brukets aristokrater”

Här jobbade ”Brukets aristokrater”

Interiör, anno 1914

Interiör, anno 1914

Vikmanshyttesmedjan hade sedan mycket gamla tider en särställning bland Brukets anställda. Att arbeta i smedjan, genomgå en många års utbildning och till slut bli smed – det var ju något extra. Det var bara att konstatera, att det var ett yrke som hade ”hög status”.

Många var de ironiska inslag som förekom mer eller mindre tätt i tiden men smederna kunde sina saker. Förtjänsten var lite högre än de övrigas, de på de andra avdelningarna. Så sades det i alla fall…

Att industriarbetarna i gemen hade goda kunskaper är helt klart, man kunde ”lita” på deras insatser och hade ansvarskänslor som saknade motstycke…

Dessa inledande rader avrundas härmed med en gammal bild från ånghamrarnas tid. När detta sätts på pränt kan vi fira ett jubileum, fotografiet daterar sig till år 1914 och till på köpet hette fotografen Thorvald Gehrman.

Hedras alla som höll industrin i gång!