Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Assessor Johan Angerstein d.y.

Assessor Johan Angerstein d.y.

Assessor Johan Angerstein d.y.

Assessor Johan Angerstein d.y.

En av de manga framgångsrika angersteinarna var ”den yngre Johan Angerstein, född år 1672. Han hade tre bröder: Fredrik, Gustaf och Anders. Hans far – med samma förnamn – gick bort 1716.
Johan började tidigt sin utbildning och skrev redan 1683 in sig i Västmanlands-Dala nation vid universitetet i Uppsala. Han tjänstgjorde ett par hos bergmästaren Erik Odhelius i Öster- och Västerbergslagen och blev 1695 antagen som auskultant i bergskollegiet. Flera studieresor genomfördes, bland annat till Tyskland, Frankrike och England samt Norge (till de norska bergverken år 1706).
Det blev således mycket utbildning och många resor varför tiden blev knapp göt släktens egna verksamheter.
Johan Angerstein d.y. hade titeln assessor, avled i Stockholm 1720.