Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > 3-tons ånghammare till Vikmanshyttan

3-tons ånghammare till Vikmanshyttan

Bruket har nu inalles 10 ånghammare
Livlig byggnadsverksamhet vid egnahemsområdet

En intressant tidningsnotis från augusti månad 1930 låter meddela:

Vid Wikmanshytte Bruks AB är man för närvarande sysselsatt med installationsarbeten för en 3 tons ånghammare, som i dagarna levereras från den tyska specialfirman Eumuco i Köln. I och med ståltillverkningens utveckling och ökad användning av legerat stål har nämligen bolaget måst utöka sina prestationsmöjligheter, vilket nödvändiggjort inköpet av den nya hammaren, som blir brukets största. Förut finnas 9 hammare varierande mellan 150 kg – 2 tons.

Bruket som för närvarande sysselsätter ca 300 man har temporärt inskränkt driften till 4 dagar i veckan, delvis med hänsyn till det nya ånghammarbygget.

Byggnadsverksamheten ute vid det föregående år planlagda egnahemsområdet är för närvarande synnerligen livlig. Redan nu äro fem bostadshus färdiga och arbetena vid nio byggen pågå som bäst. Av 18 tomtplatser är det endast 2 som ej äro upptagna.

En ingenjörsbostad är också under uppförande och meningen är uppföra ytterligare några tjänstemannabostäder, så att de arbetarbostäder, vilka en del av tjänstemännen nu be, helt kunna disponeras för sitt ursprungliga ändamål.