Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Gamla Norrhyttenamn

Gamla Norrhyttenamn

Många av gårdarna i Norrhyttan har funnits länge. Vid en släktgårdsinventering som gjordes i början av 1920-talet konstaterades att Erkersgården hade anor som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 1680-talet.

GAMLA GÅRDSNAMN

Erkes-gården

Erkes-gården

• Bäcklunds

• Dalsveden

• Erkers

• Fjärdingsmans

• Hampus

• Hedenslund (nytt namn)

• Höglunda (nytt namn)

• Jan Pers

• Källströms

Hampus-gården

• Larssons

• Lasses

• Norelund

• Norströms

• Vassens

GÅRDAR BORTA FÖRE 1886-97

• Back

• Hams

• Nybons

• Carls

• Hjorth

• Linds

• Knöp

• Tunkars

• Hagmans

ANDRA GAMLA NAMN

Berggatan Första, andra och tredje vägen till skogen väster från Norrhyttan. Skogen kallades vanligen berget.

Dammen Sjö i Norrhyttan. Var dammsjö när det fanns hytta i byn.

Gettorget Liten trekant i vägskäl i Norrhyttan. Var en liten öppen plats mitt i byn, innan gårdarna flyttades ut.

Kalvåsen

Kolningsvägen Väg från Norrhyttan mot Yttre Heden. Går fram över ägorna Kolningarna nordväst om Norrhyttan.

Lervreten, väster om Norrhyttan.

Norrhytteberget , väster om Norrhyttan.

Norrhyttedalarna Dalgång norrut från Norrhyttan.

Norrhyttedammen Tidigare fördämning i ån vid Norrhyttan, senare utdikad.

Sebäcken Bäck genom Norrhyttedalarna till Ängsån.

Täktlandsgata Väg från Norrhyttan mot skogen.

Täktlandskällan Källa i Norrhyttan på ägorna Täktlandet.

Härvas hög Kulle på åker vid Erkers. Enligt sägnen ligger en prinsessa begravd där.