Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Jälkarbyn > Sven Persson blev den siste mjölkbonden i Jälkarby by

Sven Persson blev den siste mjölkbonden i Jälkarby by

Sven Persson

Sven Persson

Bonden Sven Persson i Svensgården fick vara med om ett historiskt skede när han blev den siste mjölkbonden i Jälkarbyn – Det handlar om en bygd där jordbruksnäringen funnits och frodats i åtskilliga hundratals år. När Sven P. tog över egendomen med hjälp av mor Ebba år 1980, efter fader Allans frånfälle, fanns omkring 20 mjölkkor och lika många ungdjur men vid sekelskiftet 1900/2000 uppförde även denna verksamhet.

Ytterligare ett stycke gammal lantbrukshistoria hade skrivits – andra tider hade gjort entré med annan inriktning och omfattning som följd. Jälkarbyn och andra kringliggande byar håller fortfarande ”ställningarna” i denna en gång så dominerande delen av Hedemora socken.

Innan vi presenterar en kortfattad historik kring själva Svens-gården ska här framhållas ett annat inslag på nuvarande egendomen Svens. Sven Persson kan nämligen berätta om förekomsten av en hage på ägorna som är hävdad (betad) sedan fyra-femhundra år tillbaka. Förhoppningsvis är området räddat till eftervärlden eftersom också Länstyrelsen är ”inblandad”.

Från Sven till Sven
Svens-gården är riktigt gammalt. Gårdsnamnet kan spåras tillbaka till 1636 års mantalslängd och till en bonde som hette Sven Henningsson. Ett kvalificerat antagande kan troligen omfattas av en första verksamhet som hör 1500-talet till. När lagfartspappren granskas har vi hunnit förflytta oss till mitten av 1800-talet.

Här följer en ägareförteckning som sträcker sig fram till 1950 då makarna Allan och Ebba Persson (Sven och broder Åkes föräldrar) blev ägare till Svensgården.

1849 – 1888 Svens Johan Andersson från Klensmeds i Strandgården

1888 – 1897 Johan Anderssons änka Catarina Andersdotter

1897 – 1916 Anders Fredrik Andersson/Johanna Wilhelmina Andersson (Johans dotter) samt senare sågägaren Strömberg i Skönsbo

1916 – 1919 Johan och Anna Eriksson från Lumsheden

1919 – 1942 Gustav och Elisabeth Eriksson (Johans broder)

1942 – 1947 Folke Sundkvist och Gustavs dotter Elin

1947 – 1950 Johan och Maria Eriksson från Pershyttan

Svensgården

Svensgården

Måndagen 19 juni 1978
blev en mörk dag i Svensgårdens historia, även för Jälkarbyn i sin helhet.

Svens-gården drabbades av en katastrofal brand. En stor vinkelbyggnad totalförstördes. Även tre uthus hos grannen, David Danielsson, eldhärjades. En del kreatur och höns hos Persson kunde inte räddas. Om vinden hade varit starkare kunde hela byn hotats vid brandtillfället…