Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Jälkarbyn > Jälkarbyn – Fastighetsbeståndet 1992

Jälkarbyn – Fastighetsbeståndet 1992

UPPGIFTER TILL NEDANSTÅENDE TEXT ÄR HÄMTADE UR HEMBYGDSBOKEN ”BYA–JÄLKARBYN–UTAH”, UTGIVEN 1992

Det är en härlig blandning av äldre och yngre bebyggelse i Vikmanshyttans största by Jälkarbyn. Om vi nu gjort en riktig inventering handlade det om totalt 34 fastigheter, varav omkring 70% får räknas som 1800-tals byggnader och knappt 10-talet hör till förra seklet. Två gårdar är av äldre datum, nämligen gårdarna Svens och Sols – från 1600- respektive tidigt 1700-tal.

GÅRDAR

Flygfoto över Jälkarbyn m fl byar

• Blomqvists

• Byggningen I och II

• Båthmors stuga/Adrians

• Dagkarlsbyggningen

• Dummens

• Eklunds/Delboms rote 14

• Fjärsmans

• Fredrikslund/Liljas

• Gropa

• Gustavssons/Isegårds

• Haganäs

• Hemmings

• Jelkegården/Carlssons affär

• Karlsborg

• Bosse Karlssons

• Rune Karlssons

• Knåsen

• Larssons

• Morells/Peas

• Nilssons

• Nygrens/Mets

• Nylunds

• Otts

• Rådmans

• Rönningen

• Rofs/Sols

• Sundkvists

• Svens

• Uggelbo

• Åbergs

• Alex Åhmans

• Sven Åhmans

• Åsbergs