Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Holmbo, Vretbo, Västanå > Skilda öden i och kring Holmbo

Skilda öden i och kring Holmbo

Holmbo

Holmbo

Det ska genast konstateras – dokumentationen vad gäller Holmbo är knapphändig, vilket naturligtvis beklagas på det livligaste. Att den lilla byn funnits till omkring 400 år. År 1571 omtalas bergsmannen Holme-Hans, vidare och senare ytterligare bergsmän. I tidiga mantalslängder figurerar namn som Matts Hansson, Anders Mattsson och Anders Persson. Kring 1650 omnämns i Kopparbergs läns jordebok bergsmannen Hans Ersson.

Från slutet av 1600-talet, närmare bestämt 1698, fanns två familjen bosatta i Holmbo, nämligen Lars Ersson med hustru Susanna Andersdotter och Hans Mattsson med hustru Margaretha. Och därefter – vid starten av nästkommande sekel bodde där makarna Per och Margaretha (född Pedersdotter) Hansson.

Att vi inte kan presentera någon rejäl kontinuitet i vår historiebeskrivning lämnar förstås övigt att önska – men vi får hålla till godo med ”det vi haver”.

Skilda öden löd ju rubriken – nu börjar något av en storhetstid för Holmbo kan vi bestämt påstå. I mitten av 1700-tal flyttade nämligen före detta bokhållaren i Thurbo, Lars Dufwa, gift med brukspatron Fredrik Angersteins änka, Kristina Eriksdotter, till Holmbo – och det blev ett slags herrgårdsprägel på liv och leverne därstädes. Se efterträddes av sonen Nils Dufwa, holmbobo fram till sin död år 1794.

Holmbo skattas åt förgängelsen

Holmbo skattas åt förgängelsen

Så inträder en ny era. I över 100 år var dagkarlar bosatta i Holmbo, anställda från och till under Wikmanshyttan och vid dåvarande verksamheter. Men inte nog med detta, från 1800-talets sista år och en tid framöver användes Holmbo tillfälligt som fattigvårdsstuga då Hedemora sockens fattigvårdsstyrelse inte kunde anskaffa lämpligt husrum på annat håll.

När så Wikmanshytte Bruks AB bildades 1921/22 iordningställdes bostäder i Holmbo för arbetare på Bruket. En antal familjer hade därmed hemvist under de följande decennierna. Bland de mera ihågkomna var familjen Erik Sundberg och den siste bosatta ungkarlen Karl Svensson. Holmbogården förföll och bosättningen upphörde. Gården skattades åt förgängelsen, brändes ner år 1956.

Vitt skilda öden i och kring Holmbo har vi försökt belysa med ovanstående rader.