Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Holmbo, Vretbo, Västanå > Gamla gårdar i Holmbo, Vretbo & Västanå

Gamla gårdar i Holmbo, Vretbo & Västanå

HOLMBO

Vad beträffar Holmbo noteras den första bebyggelsen i mitten av 1600-talet. Ägare som Anders Mattsson och Anders Persson är de först nämnda i mantalslängderna. Från 1700-talets mitt bodde här släkten Dufva, Lars och Nils.

Efter den sistnämndes död, i slutet av 1700 – beboddes Holmbo av dagkarlar och bland annat soldaten Jan Larsson Pamp.

VRETBO

I Vretbo härrör tidigast noterat boende från första hälften av 1600-talet. Olof Jönsson och Anders Eriksson nämns som de första nybyggarna. Ett ganska invecklat släktskap borgade för fortsatt byliv också under 1700-talet.

Under århundradet som följde, speciellt dess senare del, försvinner Vretbo som självständig by. Fattiga änkor och en verksam soldat hörde då till invånarna.

VÄSTANÅ

Västanå – eller Västanån enligt gammalt – ligger i nära anslutning till Jälkarbyn. I slutet av 1800-talet fanns där ett tiotal gårdar – alltså en liten by jämfört med Granbo och Jälkarbyn. Å andra sidan härstammar de äldsta gårdarna från 1600-talet.

Larses, sannolikt en av de äldsta gårdarna, från första hälften av 1600-talet. Räknar sitt ursprung från ”kapellanen” i Hedemora Ericus Matthias Kilander, först gift med Annika Tomasdotter, i andra giftet med Katarina Henriksdotter Hentzel. Den senare dotter till bergsmannen och åldermannen Henrik Hentzel, tysksmidets fader.

Jönses, med ursprung från första hälften av 1600-talet, troligen från Jöns Persson på 1630-talet.

Höks, kom till under andra hälften av 1600-talet. Förste kände i denna gård var Anders Olsson, avliden på 1680-talet.

Brogården med Granbo i bakgrunden

Bro, gården härstammar från slutet av 1600-talet. Tidigast kända säkra ursprung från bröderna Bro Erik Ersson och Bro Anders Ersson

Haglunds, (tidigare Fullertons) med ursprung från mitten av 1700-talet och Carl Andersson som 1759 kom från Laggarbo i Säters socken.

Rönningen, från tidigt 1800-tal. De först noterade var makarna Anders och Anna Jansson. I mitten av 1800-talet ägdes gården av bryggaren Anders Erik Hedlund och i slutet av samma århundrade bodde här skomakaren Per Eklund.

Präst, från början av 1800-talet.

Jan Ers, från första delen av 1800-talet.

Karls, från andra hälften av 1800-talet.

Litens, från andra hälften av 1800-talet.