Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Skräddargården, Granbo

Skräddargården, Granbo

Skräddargården

Skräddargården

Lär ha uppförts under senare hälften av 1800-talet, mellan åren 1850 och 1875. En gång i tiden gränsade fastigheten till Torstenssons Skrädderi.

Skräddargårdens timrade uthus tjänade ”i olika omgångar” som hönshus, grisstia och snickarbod. Uthuset har även fungerat som gäststuga.

Av namnet Skräddargården att döma har här delar av byns Torstenssons- familjen varit bosatt.

Numera är den gamla gården sommarbostad.