Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Bya > När vargen fångades i grop i Bya

När vargen fångades i grop i Bya

Hux flux flyttar vi oss omkring ett och ett halvt sekel tillbaka i tiden och kan då berätta att om förekomsten av varg i våra trakter. Debatter av nutida snitt och omfattning fanns ju förstås inte – man konstaterade i stället att det fanns gott om varg och beslutade vidta nödvändiga åtgärder.

Varggropar ställdes i ordning och på det sättet lurade ner gråbenen för att sedan avliva dem. Bete lades ut i gropen och en jägare med bössa lurpassade i närheten. Det sköts många vargar i Bya. På något underligt sätt uppstod benämningen ”Finsta-vargarna” på folket i bygden.