Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Bya > Bya skola – en av de äldsta skolorna i vår bygd

Bya skola – en av de äldsta skolorna i vår bygd

Skolan i Bya började hösten 1847. Vid starten hyrdes skolsal, men inom ett par år köptes Maritsgården mellan Stigers- och Pellasgårdarna. Därvarande bostadshus blev lärarbostad. Ny skolsal byggdes till.

Enligt kyrkstämmoprotokoll av den 7 oktober 1866 fastslogs det gamla skolhuset nedruttet och det var alltså nödvändigt att bygga nytt. Året därpå lovade riksdagsman Anders Ersson i Norrhyttan att skänka en tomt, belägen intill den gamla tomten. Den nya skolans placering föranledde ganska djupa stridigheter vilket bland annat försenade en beslutad nybyggnation. Hur det nu än var kom man till skott byggnadsåret 1886.

Skolhuset i Bya

Skolhuset i Bya

Bya skola var från början till och med 1898 en så kallad ambulerande skola med Stenslund.

Sedermera blev den fast heltidsläsande skola med åtta månaders lästid.

År 1918 fanns det 55 barn i folkskolans klasser och därför inrättades från vårterminen 1919 ytterligare en läraravdelning.

Åren 1922-23 uppfördes en fristående lärarbostad och ett par år senare moderniserades skolhuset vid en ombyggnad.

Bya skola var och förblev en alldeles utmärkt landsbygdsskola, där ett stort antal flickor och pojkar från bygden och bruket fick sin första utbildning. 1986 hölls hundraårsjubileum till det befintliga skolhusets ära – och till en respekterad och omtyckt skolverksamhets genomförande, förstås.

Men tiderna förändrades och kommunens skolansvariga fick anledning att fundera över skolans framtid. Så började den tid då det blev vanligt att ”små skolor på landet” inte hade särskilt stort berättigande – och dit hörde tydligen skolan i Bya. I början av året 1992 fanns inte någon fara för att Bya skola, men ett drygt halvt år sedare var det helt andra tongångar.

Efter nära ett och ett halvt sekels skolarbete blev det dags att lägga ner verksamheten, till mångas ledsnad och förvåning. Varpå lokalpressen skrev:

Bya skola är en idyll som spricker då skolan läggs ned. Barn- och utbildningsnämnden anser sig inte ha råd att driva skolan. I stället flyttas barnen till Vikmanshyttans skola som byggs om för en miljon kronor. I sparpaket ingår också att minska antalet lärare. En stängning av Bya skola innebär en besparing på 250.000 kronor. Här försvinner samtidigt jobben som vaktmästare, skolmåltidsbiträde och städpersonal.

ALLA LÄRARE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Småskolan: Wretling(”Mossbon”) 1847-59, Maria Friberg 1860-63, Charlotta Asp 1863-69, Karin Karlsson 1869-72, Anna Erik Bäckström 1872-74, Fredrika Andersson 1874-1900, Betty Hultin 1900-02, Harald Örtenblad 1902-05, Amanda Almberg 1905-14, Dorotea Pettersson 1914-24, Ellen Olsson 1924-54, Ingrid Engvall 1954-62, Anna-Lisa Hermansson 1962-74, Karin Olhans 1965-79, Tyra Hedlund 1971-78, Gun Hultén 1974-93, Lena Sjögren 1975-77, Ewa-Lena Fränkel 1975-77, Lisbeth Fallgren 1976-93, Barbro Munck 1977-93, Elisabeth Wahlgren 1979-83, Inger Engström 1979-85, Kirsten Pelle-Bäck 1983-93.

Folkskolan: E.W. Törnander 1847-49, E. Haglund 1849-69, Olof Hellgren 1869-97, Ingegerd Lundgren 1897-98, E. Hed ht1898, Eric Pettersson 1899-1905, Emil Pettersson 1905-11, John Boström 1911-17, Axel Kettis 1917-20, Levi Danielsson 1920-23, Berta Gustavsson 1919-22, Annie Lyberg 1922-33, Sigrid Holm 1923, Harald Wahlqvist 1923-51, Blenda Björklind 1933-39, Rut Jansson 1939-40, Maggie Andersson 1948-52, Anna Larsson 1952-55. Frida Sabelström 1953-55, Svea Larsson 1954-58, Sven Renström 1951-66, Sture Steneryd 1961-68, Roland Montin 1968-69.