Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Bya > Arbetskretsen i Bya

Arbetskretsen i Bya

Ida Gustafsson

Ida Gustafsson

Det var inte enbart i själva brukssamhället som föreningslivet kom i gång på allvar under 1920-talet. I kringliggande byar sjöd det av aktiviteter, av vitt skilda slag. Dessa rader med illustrerande fotografi handlar om föreningen i Bya med namnet Arbetskretsen. Mellan åren 1922-24 skedde starten och den första ledaren lystrade till namnet Nis Ekblom, komminister och sedermera kyrko-herden i Hedemora vid den tiden.

Vanligt var att man träffades i hemmen, ofta i bondgårdarna i Norrhyttan, Bya och Jälkarbyn men även ibland i Granbo och på bruket. Ett stort antal arbeten förfärdigades, specialiteten var de stickade sängtäckena, som var begärliga vid förekommande auktioner och som vinster vid lottförsäljningar.

Behållningen gick oftast till diakoniverksamheten och missionen men så små-ningom lämnades även bidrag till syföreningen i Vikmanshyttan – till förmån för det kommade församlingshemmet, som blev brukskyrkan till slut – år 1966.

Det är på sin plats att nämna några av pionjärerna i detta sammanhang: Ida Gustafsson i Jälkarbyn, Tea Pettersson i Bya och Anna Eriksson, Granbo. Beprövade auktionister var Hemmings Kalle och Alfred Ingerfeldt.

Bya kyrkliga arbetskrets finns inte längre.