Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Villaområdet Solhaga växte

Villaområdet Solhaga växte

Flygfoto över Solhaga. Imponerande, eller hur?

Flygfoto över Solhaga. Imponerande, eller hur?

I maj månad 1962 kunde vi konstatera, att egnahemsområdet Solhaga stod i begrepp att utökas ytterligare. Wikmanshytte bruk hade nämligen för avsikt att bygga ännu ett bostadsområde på 21 hus. Dessa planerades i direkt anslutning till senast uppförd bebyggelse.

Den preliminära teckningslistan innehöll redan 16 presumtiva husägare och ett stormöte för vidare information ingick i planeringen.

Solhaga skulle alltså expandera vidare, detta villaområde som hade ”nybyggaråret” skrivet till 1929.

Ett av de omtyckta 1960-tals egnahemmen

Ett av de omtyckta 1960-tals egnahemmen

Ytterligare en tillskott av egnahem kom några år senare och beståndet är numera uppe i nästan 250 egnahem och utgör den viktiga stommen i boendet i Vikmanshyttan.

Det finns flera olika alternativ till ny bebyggelse om så önskas.