Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshyttesjön

Vikmanshyttesjön

Vikmanshyttesjön med omgivningar

Vikmanshyttesjön med omgivningar

Att Vikmanshyttesjön har en given plats i den vikmanshyttska historieboken är helt riktigt och ställt utan minsta tvivel. ”Upprinnelsen” till livsnerven för den gamla industriorten, vi menar Vikmanshytteån förstås, har en av huvudrollen i Vikmanshyttans totala utveckling under århundraden.

Vikmanshyttesjön har också en naturlig (till och med i dubbel bemärkelse) betydelse, i första hand miljömässigt men också socialt. I senare fallet har det alltid rått ett nära nog mystiskt skimmer över och kring sjön. Svårt att förklara men tidens skeden med stort intresse för fiske bland bruksborna, holmar som lösgjort sig och flutit iväg, storgäddornas attacker på badande ungdomar, forna dagars horribla ”klassindelning” vid badstranden men även den traditionella ibland dagliga utflykten till sjön för att ”bara se efter att sjön fanns kvar, det vill säga att allt stod rätt till. Att egna ekan fick fortlöpande tillsyn…

Den sociala aspekten har ganska säkert haft en större betydelse för många invånare än vad som påtalats. Bara det att komma sig för att ”ta sig dit” per apostlahästarna, med cykel eller sparkstöttning eller rent av via en biltur – bara för att träffa jämlike och prata en stund. Tänk!

Bra långt tillbaka i tiden var Vikmanshyttesjön huvudarena för lantbruksarbeten Gustav Eriksson som utöver ordinarie arbete fiskade åt dåvarande disponenten. Och ännu tidigare då storbonden i Byn utnyttjade befintlig pråm för transport av en mängd kreatur för sommarbete vid andra sidan sjön. Malm- och tackjärnstransporterna är ytterligare gamla bevis över sjöns nyttighet, Och så något helt annat för många bruksbor, den alltid återkommande roddturen under många fina sommarkvällar. Det låter som bästa livskvalitet, som det numera kan kallas.

Roddtur på Vikmanshyttesjön

Roddtur på Vikmanshyttesjön

Vad mera att berätta om Vikmanshyttesjön och dess ”livsöden”. Vi ser gärna fram mot intressanta bidrag av dylik lokalhistoria.

Bilden härintill får representera ovan sagda, en roddtur neråt Fräkenviken, i höjd med gamla Vikmanshyttevallen. Axel Bergman i fören, och Filip Andersson som roddare. Vad tredje man i båten hette känner vi ännu inte till. Och så bifogar vi även en vacker vy över sjön med omkringliggande natur.