Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > När vikmanshytteån var en ”riktig” å

När vikmanshytteån var en ”riktig” å

Herrgårdsdammen

Herrgårdsdammen

Vikmanshytteån, mellan Vikmanshyttesjön och Gåran, var tidigare i sanningens namn en levande företeelse. Ån också innehöll inte mindre än fem dammar, nämligen Herrgårdsdammen, Masens, Sågdammen, Sme’dammen och Nedre dammen.

Med jämna mellanrum rensades både ån och dammarna ordentligt. Beroendet av vattnet för kraftens del var en allmän angelägenhet. Till detta kom förstås även ett visst skönhetsvärde.

Nedanför verksanläggningarna flöt ån genom en vegetationsrik dalgång, där ett rikt fågelliv förekom. Hela området var som den finaste park och det hände till och med att ”adliga damer och herrar” som gästade dåtida bolagsledningar odlade romantiskt bruksliv.

Längre ner efter ån fanns ett idylliskt vattenfall, Skrasselforsen, där bland annat smederna utnyttjade vattenkraften för sina slipstenar. Här fanns också humlegårdar. Humlen användes vid bryggning av öl och svagdricka. Som inte alla gånger gjorde skäl för namnet svag, har det berättats… Utefter ån hittade man dessutom ett antal pannmurar, där brukets husmödrar kunde tvätta hushållets kläder. På vissa ställen hade ordnats med fina (i alla fall med dåtidens mått mätt) badplatser.

Sågdammen

Sågdammen

Största värdet för bruksungdomen hade nog ändå kräftorna. Det var gott om skaldjuren. Fisket var förknippat med en massa äventyr och hyss eftersom tjuvfisket var allmänt utbrett. Gömställena var emellertid många och för det mesta avlöpte allt lyckligt – ur de fiskandes synvinkel. Och observera, ett tjog kräftor brukade vid tiden av sekelskiftet betalas med 15 öre.

Livet i och kring Vikmanshytteån var minst sagt rikt och varierande. Ett tiotal vattenhjul fanns en gång, sågverks- och kvarnverksamheterna blomstrade, det fanns tröskmaskin och två vattenturbiner. Det var tider det – jo, andra tider…

PS
En mera historisk aspekt på VIkmanshytteåns flöde och omfattning kommer här:
”Vikmanshytteån anses börja med tillflödena till Trehörningssjöarna på Nornskogen. Utflödet därifrån till Svarttjärnarna, vidare därifrån till Stensan, Bryllingen och Sågsjön vid Nyhyttan samt ån därifrån till Vikmanshyttesjön. Ån flyter sedan genom sjön Gåran, gör en sväng uppåt Norrhyttan och faller ut i Brunnsjön i Hedemora, från vilken en å i sin tur rinner till Dalälven.

Vikmanshytteån har en längd av en mil från Vikmanshyttesjön till Brunnsjön och nivåskillnaden mellan dessa sjöar är ungefär 55 meter, varav ungefär 38 meter kommer på den endast kilometerlånga sträckan mellan Vikmanshyttesjön och Gåran.

Vid detta vattendrag låg fyra hyttor: Nyhyttan, Vikmanshyttan, Norrhyttan och Brunna hytta.”