Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vikmanshyttan värt 70 miljoner

Vikmanshyttan värt 70 miljoner

Här ska ni få läsa en informativ notis av det annorlunda slaget:

Vikmanshyttan ärt 70 miljoner –Vikmanshyttans samhälle är värt 70 miljoner kronor enligt 1973 års fastighetstaxering. Det är det värde som åsatts bostäder, offentliga byggnader och industribyggnader, berättade kommunalrådet Erik Johansson vid söndagsmötet om Specialstålverken.

Vid bruket är 458 anställda, vilket innebär att 1200 personer anses vara helt beroende av företaget. Stora Kopparberg har haft stora krav på den kommunala servicen och kommunens intresse på att bygga. 135 milj. kr har kommunen lagt ner i pensionärsbostäder och barndaghem, 2.5 milj anslogs så sent som förra veckan till sporthall och till detta kommer det kommunala fastighetsbolagets investeringar.

229 personer bor nu i kommunen bostäder, 257 i fastighetsbolagets.

Texten är hämtad ur en avisa och tidpunkten är vid pass hösten 1976.
Vi undrar: var det något av en försvarsattityd från kommunen som kom i dagen. Jo, jo, anfall är annars bästa försvar, sägs det.