Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gamla Vikmanshyttan anno början av 1920-talet – både i verklighet och ”tänkt”

Gamla Vikmanshyttan anno början av 1920-talet – både i verklighet och ”tänkt”

Det gamla fotografiet denna tids olika verksamheter och boendemiljö men också tänkta/planerade initiativ för fortsatt utveckling av industri och brukssamhället.

Flygfoto, Vikmanshyttan

Flygfoto, Vikmanshyttan

Vi har försökt göra följande förteckning så överskådlig som möjligt, med början från vänster, uppifrån och neråt. Några fastigheter syns knappast, vi skymtar dem lite och känner väl till var de fanns…

Väl mött till en spännande bruksorientering årgång 1920-tal:

MOJSEN

KÄLLARKULLEN

BADHUSET

LABORATORIUM

MARTINEN

BRUKSJÄRNVÄGEN (olika sträckningar)

TALLGATAN (med två fastigheter)

KATTEN & RÅTTAN

TVÄTT- & BAGARSTUGAN

GÖTUPPLAGET

BRUKSBORS POTATISLAND

HYTTAN

VÄSTRA NYGATAN (minst tre hus)

ÖSTRA NYGATAN (två hus)

TORGET MED TORNET

GÖRANSSONS

LONDON

SNICKARVERKSTAN

KOLHUSETSMEDGATAN
(t.v. vedbodar, t.h. fastigheter, första huset= METS)TVÅ UTEDASSNEDRE DAMMEN (i Vikmanshytteån)

ÖVERINGENJÖRSHUSET

VEDGÅRDEN

MEKANISKA VERKSTAN

DEGELSTÅLVERKET

GRÖNA LUND m vedbod

ELEKTRISKA VERKSTAN

TRANSFORMATORN

SMEDJAN

SLIPERIET – KONTORET II

LOKSTALLET

VARMVALSVERKET

Skymtade/anade fastigheter: KORNSKRUVEN, TREKANTEN, ANGERSTEINSKA SMEDJAN, OLJEBOD