Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Två vitt skilda iakttagelser

Två vitt skilda iakttagelser

För det första
hämtar vi från skolans värld, från en tid före ”den riktiga och moderna barnbespisningens tid” – och handlar om en företeelse som ingalunda skulle kunna förekomma idag.

I klartext: i bruksskolans gymnastiksal serverades elevernas lunch. När vi nu påminner om detta har ett halvsekel gått – men hur i herrens namn fick detta äga rum så sent som sent 1950-tal?

För det andra
bilden är tagen på dåvarande Mojsenplan, ett unikt inslag i bruksbilden som vi kan kalla ”när traditionerna går i varandra”… Således samsades midsommarstången med den ett halvår senare figurerande julgranen.

Tiderna förändras, både gott och ont. Sedan är tillbaka firas respektive helger på annat håll i samhället…Huvudsaken är emellertid att de gamla fina traditionerna får leva kvar!