Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > En så’n tavla…

En så’n tavla…

Affischtavlan utanför London

Affischtavlan utanför London

Det har alltid varit svårt med affischeringskulturen på bruket. Att hålla ordning på själva affischerandet och respektera varje användares rättigheter – och skyldigheter – har ofta gått snett.

Förr i tiden fanns det emellertid fler möjligheter att få ut sitt budskap, flera tavlor att välja mellan. Vid gamla kiosken på Tallgatan, vid korset mellan Smedgatan och Storgatan, vidare på dåvarande ladan utmed Tallgatan, på två tavlor på Folkets hustomten och vid Angersteinvägen vid Snabben – på alla dessa ställen återfanns mer eller mindre välskötta anslagstavlor.

Affischtavlan vid busskiosken

Affischtavlan vid busskiosken

Men det var då det, från 1950-talet och framöver ett par-tre decennier. Och sedan en bra lång tid tillbaka är möjligheterna begränsade till tavlan invid vikmanshyttetorg. Vilken nytta som bruksbon i gemen har av en fungerande anslagstavla kan man väl ha olika uppfattningar om. Om svaret är positivt, vem har i så fall ansvaret att den eller de finns tillgängliga och fyller avsedd funktion.

Det hör emellertid till saken att fritidskontoret i kommunen tidigare utlovade en ny tavla, modell större, att sättas upp just vid torget, där flest bruksbor cirkulerar.

Är det viktigt med anslagstavlor, att Vikmanshyttan förses med funktionella informationspunkter?

Affischering 1957

Affischering 1957

Affischladan vid Tallgatan

Affischladan vid Tallgatan