Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Tallgatan förr…

Tallgatan förr…

Tallgatan

Tallgatan

Samhällsbilden har successivt bytt ansikte, och då talar vi först och främst om den äldre bebyggelsen i Vikmanshyttan. Vi kallar det samhällets gamla centrum. Förändringarna rör i huvudsak Tallgatan samt Västra Nygatan. Här byggdes de flesta flerfamiljsfastigheterna under 1910-talet. Samtliga bostäder är sedan några decennier borta och byggnation har skett i två omgångar, nämligen i slutet av 1960-talet och i början av 1990-talet.

 

Östra Nygatan har delvis föryngrats i och med att den så kallade Hästskon kom till, ett område med tre fastigheter i ”fyrkant” för äldreboende.